Τα φροντιστήρια ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ
είναι ένα φροντιστήρια θετικών, τεχολογικών & θεωρητικών επιστημών για γενικό και επαγγελματικό λύκειο.

Η αδυναμία των μαζικών φροντιστηρίων να καλύψει τις ανάγκες του μαθητή
όσο και η αντίστοιχη των ιδιαιτέρων φροντιστηρίων, όπου ο μαθητής χάνει την έννοια της σύγκρισης
μας οδήγησε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα  σπουδών.

Ξεκινάμε με κατανόηση και εκμάθηση βασικών και ουσιαστικών γνώσεων
και με εξειδικευμένα προγράμματα βασισμένα στα νέα δεδομένα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
και καταλήγουμε στις ειδικές γνώσεις που θα δώσουν το διαβατήριο στον υποψήφιο για την εισαγωγή του
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η επιτυχία, απαιτεί το συνδυασμό ενός άριστα εκπαιδευτικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος
αλλά και με ένα τέλειο και ολοκληρωμένο πρόγραμαμ σπουδών.

Ο συνδυασμός αυτός μας έχει χαρίσει τις υψηλές βαθμολογίες - τις μεγάλες επιτυχίες!

Κάθε χρόνο διεκδικούμε τις καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις.

Αυτή η εγγύηση επιτυχίας που σας προσφέρουμε πηγάζει όχι μόνο απ' την πολυετή πείρα μας
αλλά και απ' τη διαρκή επιθυμία μας να ακολουθούμε συνεχώς τη σύγχρονη γνώση.


Θα ήταν χαρά μας
να συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας για την εισαγωγή σας στη σχολή της προτίμησής σας.