Επικοινωνία
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 15 Λαμία

Τηλ: 2231042881

Email: info@gatsinaris.gr

Διεύθυνση Φροντιστηρίου: Γατσινάρης Βασίλειος

-->
free hits
Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ?
Μέσης
Φροντιστήρια
Εκπαίδευσης
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας του Φροντιστηρίου ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ εκτιμούν την επίσκεψή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες της. Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό θέμα για εμάς. Για να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας, η δήλωσή περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω, σας ενημερώνει για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό οποιασδήποτε συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων
Επικοινωνία
. Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
Στην ιστοσελίδα  μας σας προσφέρουμε τη δυνατότητα εγγραφής με σκοπό την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και άλλους χρήσιμους συνδέσμους. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται ορισμένα προσωπικά στοιχεία από εσάς για να βελτιστοποιήσουμε την παρεχόμενη υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για να επικοινωνούμε μαζί σας και να εξατομικεύουμε την επικοινωνία μας μαζί σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.