Θεμιστοκλέους 15 Πλατεία Πάρκου
Τηλέφωνο επικοινωνίας        2231042881
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ
Για κάθε παρατήρηση επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gatsinaris.gr 
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
= Οι πιο έμπειροι καθηγητές της πόλης
= Το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών
= Οι άριστες επιδόσεις των μαθητών μας στις εξετάσεις
     φέρνουν τα  Φροντιστήρια ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ στην κορυφή !
 
Για τους προσανατολισμούς:   Θετικό
Για τους προσανατολισμούς:   Ανθρωπιστικό
Για τους προσανατολισμούς:  
Οικονομικό & Πληροφορικής
Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
Δείτε έγκαιρα
       & έγκυρα
τις απαντήσεις
στα θέματα των εξετάσεων !
Σχόλια
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Σχόλια
Απαντήσεις
Χημεία
Εκφωνήσεις
Σχόλια
Έκθεση
Απαντήσεις
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Σχόλια
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Σχόλια
Ιστορία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχόλια
Βιολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχόλια
Α.Ε.Π.Π.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχόλια
Α.Ο.Θ.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχόλια
 
8/6/18    Παρασκευή
11/6/18   Δευτέρα
15/6/18   Παρασκευή
19/6/18   Τρίτη
13/6/18   Τετάρτη
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχόλια
Γνωρίστε το φροντιστήριό μας !